Alle berichten door Onno van Gilst

Financieel jaarverslag 2012

De Stichting heeft het jaar 2012 met een positief saldo van € 3.144,- afgesloten. Het positief saldo van de jaarrekening 2012 komt te goede aan de reserves van de Stichting. De Stichting heeft € 27.076,- beschikbaar voor nieuwe projectvoorstellen.

De kascontrolecommissie heeft het financieel jaarverslag beoordeeld en goedgekeurd.

Donateurs en belangstellenden krijgen het jaarverslag digitaal toegestuurd.

Onno van Gilst

Penningmeester Stichting Samenwerking Wageningen Ndiza

Advertenties