Tagarchief: stage WUR

Studenten op stage in Ndiza

Misschien wel de leukste manier waarop wij de relatie tussen Wageningen en Ndiza levendig houden, is de inzet van studenten van Wageningen UR. Regelmatig reizen studenten uit Wageningen af naar Ndiza voor een stage of een onderzoek. Ze wonen in een dorp temidden van de inwoners van Ndiza.

Tijdens hun verblijf leren ze mensen kennen en maken ze vrienden. En, minstens zo belangrijk, de mensen in Ndiza leren hen kennen. Ik weet wel zeker dat ze spreken over de verschillen tussen onze culturen, maar ook over de overeenkomsten. De verschillen zijn groot, maar mensen zijn we allemaal. Lees verder Studenten op stage in Ndiza

Advertenties

26 Maart avond over Ndiza met Femke en Katharina

26 Maart houdt de Stichting Samenwerking Wageningen-Ndiza een informatieavond over de band tussen Wageningen en Ndiza in Rwanda.

Katharina Bohne en Femke Tober zullen een groot deel van de avond vullen. Katharina en Femke, twee studenten van Wageningen UR, zijn net terug van een verblijf van drie maanden in Ndiza. Ze zullen verslag doen van hun belevenissen en dias laten zien. Katharina en Femke hebben zich in Ndiza verdiept in maatregelen die boeren zelf nemen om erosie te bestrijden en in de mogelijkheden van regenwateropvang. Daarnaast waren ze actief in de regionale rugbyclub en hebben ze zelfs een damesrugbyteam opgezet. Ze kunnen hierover enthousiast vertellen, en het bestuur kijkt ernaar uit hun verhalen te horen.

Voor Wageningers, met name jongeren, zijn er altijd mogelijkheden om een tijd naar Ndiza in Rwanda te gaan en daar mee te helpen bij lokale initiatieven. De afgelopen jaren hebben Wageningse jongeren meegeholpen bij het aanleggen van internet op scholen en bij het opzetten van een schoolbibliotheek. Met name op het gebied van ICT en Engels hebben Wageningse jongeren een grote voorsprong op hun leeftijdgenoten in Ndiza. Belangstellenden worden uitgenodigd kennis te maken op deze informatieavond.

Het bestuur zal zelf vertellen hoe het gaat met de band en welke mogelijkheden we zien voor de komende tijd. De band tussen Wageningen en Ndiza in Rwanda bestaat inmiddels meer dan dertig jaar. Activiteiten richten zich op het ondersteunen van initiatieven in Ndiza en het vergroten van de samenwerking waarbij de inzet van Wageningse studenten een belangrijk middel is.

Wij hopen u allen te zien op 26 maart om 20 uur in Restaurant Vreemde Streken aan het Conventplein (1e Kloostersteeg 3) in Wageningen

Studenten terug uit Ndiza

Voorjaar 2013 hebben twee studenten van de WUR, Suzanne Kroese en Pieter-Jan van der Sluis, hun stage gedaan in Ndiza. Ze woonden bij Coforwa. Ze hebben onderzoek gedaan naar de waterleiding die enkele jaren geleden met geld van Wageningen is gerenoveerd. Zoals al diverse keren gemeld, stroomt er zo weinig water door deze leiding dat de school beneden in het dal geen water krijgt. Een van de conclusies van de studenten is dat er niet minder water uit de bron komt dan tientallen jaren geleden, maar dat de technische uitvoering van het geheel te wensen over laat, en dat het systeem slecht beheerd wordt.

Suzanne en Pieter Jan hebben onderzocht op welke manier het waterleidingsysteem verbeterd kan worden zodat alle aanwonenden en ook de school beneden genoeg water hebben. Hun idee is dat de school beter op een andere bron aangesloten kan worden.

Daarnaast hebben Suzanne en Pieter Jan aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. Volgens hen kunnen toekomstige studenten zich het beste richten op regenwateropvang en het voorkomen dat waterwerken dichtslibben met zand.

Inmiddels zijn Suzanne en Pieter Jan terug. De stichting zal in het najaar een avond organiseren voor belangstellenden waar ze hun verhaal zullen vertellen.

Onderzoek naar beheer van vanggebieden van waterbronnen

Ndiza is een kleinschalig heuvelachtig gebied met veel bronnetjes. Dat water wordt hier en daar afgetapt en gebruikt als drinkwater. Goed beheer van de vanggebiedjes van deze bronnen is belangrijk om te voorkomen dat de bronnen opdrogen. Omdat er vele kleine vanggebiedjes zijn in Ndiza, is het een perfect onderzoeksgebied voor studenten waterbeheer van de WUR.

De bedoeling is een langjarig onderzoek, waar meerdere studenten na elkaar hun stage of afstudeeronderzoek kunnen doen, met veel eigen inbreng van de studenten in het te onderzoeken aspect en de methode van onderzoek.

Ons onderzoeksvoorstel is positief ontvangen door de WUR. Een van de voorwaarden was dat er ter plekke goede begeleiding aanwezig zou zijn, en die hebben we gevonden in Niek Muileboom, woonachtig in Kigali, afgestudeerd WUR en tot voor kort werkzaam aan de Hogeschool Rotterdam. Het is de bedoeling dat wordt samengewerkt met de landbouwschool in Kabgaye (Gitarama) en Coforwa. In de rechterkolom kun je via box het onderzoeksvoorstel downloaden.

We rekenen erop dat snel de eerste studenten naar Ndiza afreizen.